Mgr. Petra Dočkalová

Terénní učitelka  – učitelka 21. století

smysluplnost, spolupráce, souvislost, soustředěnost, sebeřízení

71842794_561909444582379_656519655665434624_n

Učení a myšlení

Již 25 let se pohybuji dnes a denně ve světě učení, vzdělávání. Učení, s ohledem na fungování mozku, učení spojené s myšlením, učení, jako oboustranně obohacující se proces, učení aktivní, vědomé.  

Ve svém poslání považuji stěžejní setkání s principy Zkušenosti zprostředkovaného učení (FIE). Filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učí, učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi, vliv prostředí na učení a rozvoj). Společně řešíme například příčinu neúspěchu v učení, zprostředkování systému, sebekontrolu a vnitřní disciplínu.

Spolupracuji s dětmi, dospělými, rodinami, školami, komunitními centry, se sociální obastí. Dalšími, kteří mne osloví, po dohodě spolupracujeme. Lektoruji, vedu učební plány. (věk není omezen)

Aktuální zakázky jsou

  1. Neumím se učit, je toho hodně a nevyznám se v tom, potřebuji najít systém a efektivitu v učení
  2. Moje dítě se nechce učit, mluvit, nedodržuje pravidla
  3. Pořád se doma učíme, ale pořád tomu nerozumím
  4. Nejde mi matematika, čeština a další…
  5. Potřebuji vymyslet, jak své žáky motivovat, jak to vymyslet, aby naše společné učení bylo příjemné a s respektem

Mgr. Petra Dočkalová – Učení a myšlení

Jelikož se jmenuji Dočkalová „kde mne potřebují, tam se mne dočkají“

Citáty, které vystihují můj postoj ke vzdělání, učení a myšlení jsou

„Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“ Georg Christoph Lichtenberg

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“ Albert Einstein

„Negramotní 21. století nebudou ti, kteří nebudou umět číst a psát, ale ti, kteří se nebudou umět učit.“
„Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“
„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“ Henry Ford

Kontakty

Vzdělání + poslání

Stále se učím…