Rodinné učení, Společné učení, Spoluučící se skupina smysluplnost, souvislost, sebeřízení

Terénní učitel – ka = učitel-ka 21. století, učení s ohledem na fungování mozku, myšlení v souvislosti, kognitivní edukace. Podporuje děti i dospělé : Učit se učit, učit se myslet. Nástrojem Terénní učitele-ky je Rodinné učení, Společné učení, Spoluučící se skupina. Učení, jako oboustranný proces.

Principy Terénních učitelů

Kladou otázky, ptají se x nevysvětlují

Zaměřenou pozornost mají na toho, kdo se učí x ne pouze na předmět vnímají obsah i formu

Ctí a vnímají dynamiku (změna) x ne statiku  (stále stejně, stejným způsobem)

Umožňují jiné úhly pohledů na učení, promýšlejí a vnímají souvislosti  x ne jen jedna cesta, metoda, postup 

Stále se učí (neurověda, konference), naslouchají x nepřesvědčují Upozaďují se, ctí 80% – 20% x ne přednáška

Pracují, vnímají potřeby toho, kdo se učí x nenabízí

kontakt: petra.dockal@seznam.cz, 739 227 606 – facebook: skupina Učení a myšlení